Meesterbeurs ervaring Henk van den Akker

‘De werkzaamheden die ik doe met de Meesterbeurs zijn anders dan in de logistiek. Het is een complete omschakeling maar wel een leuke. Ik zit hier helemaal op mijn plek en heb veel sociale contacten met cliënten en collega’s.’

Henk van den Akker (63 jaar) is woonachtig in Eindhoven en begin november 2015 aan de slag gegaan met een Meesterbeurs bij Archipel Zorggroep als ondersteuner bij de dagbesteding.

‘Ik heb een logistieke achtergrond, met 36 jaar werkervaring in de logistiek bij Philips en 5 jaar bij Belt Fashion. Daarna ben ik geëmigreerd naar Spanje en heb daar 6 jaar gewoond en gewerkt in het toerisme. Sinds vorig jaar ben ik weer terug in Nederland. In Nederland ben ik toen terecht gekomen in het WLB traject. In 6 maanden heb ik 180 keer gesolliciteerd en daarop 7 reacties ontvangen. In het begin heb ik alleen gesolliciteerd in de logistiek. Ik mis 6 jaar werkervaring omdat ik in Spanje heb gezeten en loop hierdoor ook achter met de kennis over de huidige systemen. Na een gesprek met mijn casemanager-werk is besloten dat ik buiten de box moest gaan leren denken.

Per toeval kwam ik in aanmerking met vrijwilligerswerk voor de Archipel Zorggroep. Ik ben toen aan de slag gegaan bij de Gasterij op de Genderhof, waar ik ook woon. Via mijn casemanager-werk kreeg ik in dezelfde periode te horen over de Meesterbeurs. Via de Meesterbeurswebsite heb ik vervolgens alles uitgezocht. Ik ben toen naar de Archipel Zorggroep gegaan en heb hun op de hoogte gebracht over de Meesterbeurs. Na 3 dagen kreeg ik te horen dat ik aan de slag mocht gaan via de Meesterbeurs als ondersteuner bij de dagbesteding op de Landrijt in Eindhoven.

Met de Meesterbeurs ben ik nu aan de slag op 7 verschillende afdelingen. Mijn voornaamste taak is activiteiten begeleiding. De activiteiten die door mij worden gedaan zijn met name: begeleiding arbeidsmatig werk, kookgroep, houtbewerking, intern cliëntentransport, individuele begeleiding op 2 afdelingen en logistieke planning extern transport. Daardoor heb ik veel sociale contacten met cliënten en collega’s. De werkzaamheden die ik doe bij mijn huidige Meesterplek zijn anders dan in de logistiek. Het is een complete omschakeling maar wel een leuke. Mijn begeleider van de Meesterbeurs zie ik elke dag. Elke maandagmiddag hebben wij een kort gesprek om te kijken of alles goed verloopt. Ook heb ik op elke afdeling een contactpersoon. Tijdens mijn werkzaamheden werk ik altijd met een vaste medewerker, zij zijn namelijk in het bezit van een zorgdiploma.

Het voordeel van de Meesterbeurs vind ik dat je veel zelf moet doen. Door mijn ervaring als vrijwilliger bij de Genderhof had ik al een paar maanden ervaring op kunnen doen in deze sector en dat vond ik hartstikke leuk, dit heeft ervoor gezorgd dat ik nu bij Archipel Zorggroep aan de slag ben. Ik zit hier helemaal op mijn plek en heb veel sociale contacten. Ik ga met een goed gevoel naar huis en heb cliënten een paar leuke uren bezorgd.

Ik heb na 3 maanden iedereen een email gestuurd over de periode na de Meesterbeurs en met ingang van 10 mei 2016 krijg ik een contract bij Archipel! De precieze invulling moet nog vorm worden gegeven. Het zal een combinatie worden van ‘’betaald werk’’ en ‘’vrijwilligerswerk’’.

Mijn tip is dat gemeenten de Meesterbeurs meer moeten promoten onder werkzoekende 50-plussers. Er moet sowieso meer aandacht geschonken worden aan werkzoekende 50-plussers, ook door werkgevers.’