Info voor leerbedrijf

Met de Meesterbeurs biedt u een werkzoekende 50-plusser zes maanden lang een werkervaringsplek aan in uw bedrijf. In deze zes maanden ontwikkelt de 50-plusser onder begeleiding nieuwe vaardigheden en kan hij/zij werken aan competenties. 

Voor bedrijven en instellingen is meedoen als leerbedrijf aan de Meesterbeurs om diverse redenen aantrekkelijk:

• U maakt op een laagdrempelige manier kennis met gemotiveerde en ervaren werkzoekenden;
• U hebt de mogelijkheid additionele bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen;
• Geen verplichte baangarantie;
• Minimale administratieve belasting: alles verloopt geautomatiseerd via deze website.

Van u wordt verwacht dat:

• U zorgt voor passende begeleiding en instructie op de werkvloer;
• Het gaat om additionele werkzaamheden die niet leiden tot verdringing. De deelnemer neemt dus geen plaats in die normaliter door een reguliere werknemer zou worden ingevuld;
• U bij aanvang per deelnemer een eenmalige vergoeding van € 900,- aan de gemeente betaalt, dit bedrag wordt na afloop van de Meesterbeurs uitgekeerd aan de deelnemer;

Indien u interesse heeft in een 50-plusser met een Meesterbeurs kunt in het blok aan de rechterkant van deze pagina een vacature aanmelden. Het (leer)bedrijf hoeft niet gevestigd te zijn in een deelnemende gemeente. Let er wel op dat alleen 50-plussers die woonachtig zijn in een deelnemende gemeente in aanmerking komen voor een Meesterbeurs. De voorwaarden van de gemeente waar de 50-plusser woonachtig is, zijn van toepassing voor het (leer)bedrijf.

Vanaf 1 oktober 2019 kan men zich niet meer aanmelden voor de Meesterbeurzen van ‘s-Hertogenbosch en Roermond. Deze regelingen zijn komen te vervallen.

Selecteer in onderstaande balk een deelnemende gemeente voor de deelnamevoorwaarden. Indien een gemeente er niet tussen staat is de Meesterbeurs hier niet actief.